Pragma(naujenos)

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programų paketo ‘PRAGMA’ naujovės


PRAGMA32

2020.01.01 – 2020.12.31
I. Programos pakeitimai dėl LR įstatymų, VMI nutarimų, Sodros, bankų ir kt.
reikalavimų pasikeitimų
Galimybė formuoti atnaujintą deklaraciją FR0564
Pakeitimai formuojant SEPA bankinių pavedimų failus ISO 20022 XML formatu, dėl 2020 m. vasario 17d. SEB banko IT
platformos įvykusių atnaujinimų.
Nauja papildoma ataskaita grąžintinoms prekėms, kuri yra formuojama iš pirkimo dokumento, kai taikomas atvirkštinis PVM.
II. Programos galimybių išplėtimas
Galimybė pasirinkti, kuriuos mokėjimų įrašus traukti, eksportuojant grupinių mokėjimų duomenis.
SAFT teikiamų duomenų testai
Galimybė siųsti ataskaitas el. paštu per Pragma Extension .NET programą.


DU32

2021.01.01 – 2021.04.29
I. Programos pakeitimai dėl LR įstatymų, VMI nutarimų, Sodros, bankų ir kt.
reikalavimų pasikeitimų
Nauja pažyma dėl subsidijų išmokėjimo, skirta Užimtumo tarnybai (remiantis L i etuvos Respubli kos d arbo ko dekso 47
straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais). Įsigaliojo nuo 2021.01.01″
Papildymai formuojant duomenis GPM312 deklaracijai – dėl mažųjų bendrijų.
Pakeitimai DA-01 formoje
Galimybė skaičiuojant autorinius atlyginimus, gautus iš darbdavio (išmokos kodas 60), apmokestinti skirtingais GPM tarifais.